Bioritme vragenlijst

Deze vragenlijst gaat na hoe je biologische klok staat ingesteld. Wil je de vraag zo eerlijk als mogelijk beantwoorden? Elke vraag kan los van andere vragen beantwoord worden. Vul jouw antwoord in de laatste kolom in. Doe dit door het het getal wat bij het in jouw...