cursus Content

modules Status
1

De introductie en uitleg van de HIR-2018

2

De pijler Zingeving

3

De pijler Voeding

4

De pijler Slaap

5

De pijler Ontspanning

6

De pijler Gedrag

7

De pijler Leefomgeving

8

De pijler Inspanning