Oefening: maak de ik-jij-wij matrix

door Gedrag oefeningen

Een recept voor de pijler Gedrag

Voor een mens zijn de relaties die je hebt met andere mensen van essentieel belang voor je gezondheid. Die relaties verlopen echter niet altijd van een leien dakje. Om inzicht te krijgen in de werking van een specifieke relatie is de ik-jij-wij matrix een geweldig hulpmiddel.

De matrix bestaat uit 6 onderdelen die je zelf gaat invullen en die je laat invullen door de ander in de desbetreffende relatie. Wanneer dat niet kan of wenselijk is dan kun je ook proberen door de ogen van de ander te kijken en zo zijn/haar onderdelen proberen in te vullen. Dit kan een handige manier zijn bij bijvoorbeeld kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven.

 

Recept afdrukken
0 van 0 stemmen

Oefening: De ik-jij-wij matrix

Doel: inzicht verkrijgen in de overlap en verschillen in een relatie.
Trefwoord: Relatie
Bundel: High Intensity Restart
Pijler: Gedrag

Instructies

Basisuitleg

 • Deze oefening bestaat uit 6 onderdelen. Per onderdeel vindt je hieronder een serie oefeningen.
  Voor elk onderdeel ga je eerst een oefening doen voor jouw eigen situatie. Vervolgens doe je dezelfde oefening voor de ander in de relatie. Idealiter vraag je de ander de oefening zelf uit te voeren maar wanneer dat niet mogelijk is dan kun je de oefening voor de ander uitvoeren alsof je door de ander zijn ogen kijkt. (vanuit het tweede perspectief)

Vragenlijsten voor je partner

 • Registreer je partner in de community door gebruik te maken van de volgende link. Met de kortingscode 'partnerHIR2019' kan jouw partner de voor deze oefening relevante vragenlijsten gratis invullen.
  Indien je vragen hebt bij dit proces, mail ons dan even.

Waarden

 • Jij hebt natuurlijk al een lijstje met waarden in jouw bullet journal staan. Check deze: klopt het nog steeds? Noteer eventueel nieuwe inzichten.
 • Laat jouw partner ook een lijstje waarden maken. Let op, het kan zo zijn dat hij / zij hier wat meer tijd voor nodig heeft.
 • Leg vervolgens jullie waarden naast elkaar, door ze woord-voor-woord in het schema neer te zetten.
 • Ga vervolgens per waarde, per persoon na:
  - Wat is de betekenis / definitie van deze waarde voor jou?
  - Waarom heb je deze waarde gekozen / waarom is deze waarde voor jou belangrijk?
  - Hoe ziet het invullen van deze waarde er voor jou uit?
  - Welke handelingen zou je kunnen doen om deze waarde na te streven?
 • Noteer overlappingen in het middelste vak:
  - Op welke waarden komen jullie overeen?
  - Op welke waarden komen jullie niet overeen?
  - Hoe kunnen jullie elkaar helpen om je waarden praktisch te maken?
  - Waar dien je rekening mee te houden bij elkaar?

Neurotransmitters

 • Vul voor jezelf de vragenlijst neurotransmitters in. Je kunt deze vragenlijst terugvinden in de community onder het tabblad "e-cursussen" of "vragenlijsten".
 • Vraag je partner de neurotransmitter-vragenlijst in te vullen.
 • Vergelijk samen jullie neuro scores en beantwoord de volgende vragen:
  - Wat is voor jullie beide de hoogste score van je natuur?
  - Hoe combineren jullie natuur-scores?
  - Waar liggen voor jullie natuur de sterke en zwakte punten?
  - Hoe kunnen jullie elkaar versterken op basis van jullie natuur?

Copingstijlen

 • Vul voor jezelf de vragenlijst hoe-ga-je-om-met-stress nogmaals in. Je kunt deze vragenlijst terugvinden via bovenstaande link of indien je hem al in jouw account hebt via de tab cursussen in de leeromgeving.
 • Vergelijk deze ingevulde vragenlijst, met die je tijdens de praktijkdag hebt ingevuld. Zit(ten) er verschil(len) in de score(s)?
 • Noteer jouw score in de kolom 'Ik'
 • Vraag je partner de vragenlijst in te vullen (zie de basisuitleg bovenaan deze oefening)
 • Noteer de score van jouw partner in de kolom 'Jij'.
 • Noteer (eventueel naar aanleiding van onderstaande vragen) de overlappingen in het middelste vak 'wij'.
 • Vergelijk samen de top-7 copingstijlen en beantwoord de volgende vragen:
  - Op welke copingstijl scoort een ieder van jullie het hoogst?
  - Op welke copingstijl scoort een ieder van jullie het laagst?
  - Welke overlap hebben jullie scores?
  - Waar liggen voor jullie de sterke en zwakke punten?
  - Hoe kunnen jullie elkaar versterken op basis van jullie copingstijl?

Communicatie

 • Vul voor jezelf de vragenlijst Communicatie in de liefde in. Je kunt deze vragenlijst terugvinden via bovenstaande link of indien je hem al in jouw account hebt via de tab cursussen in de leeromgeving.
 • Vergelijk jullie scores met elkaar. Welke verschillen en overeenkomsten zien jullie?
  Vraag bij elkaar uit wat jij kunt doen om te zorgen dat de ander zich geliefd voelt.
  Bespreek ook kleine praktische voorbeelden zodat je zeker weet dat je begrijpt wanneer jouw partner zich geliefd voelt.

Zintuigelijke voorkeuren

 • Vul voor jezelf de vragenlijst Zintuigelijke voorkeur in. Je kunt deze vragenlijst terugvinden via bovenstaande link of indien je hem al in jouw account hebt via de tab cursussen in de leeromgeving.
 • Vergelijk jullie scores met elkaar. Welke verschillen en overeenkomsten zien jullie?
  Veranderen de inzichten jullie manier van communicatie?

Menselijke behoeften

 • Vul voor jezelf de vragenlijst Menselijke behoeften in. Je kunt deze vragenlijst terugvinden via bovenstaande link of indien je hem al in jouw account hebt via de tab cursussen in de leeromgeving.
 • Vergelijk jullie scores met elkaar. Welke verschillen en overeenkomsten zien jullie?
  Zijn jullie op de hoogte van de invulling van elkaars behoeften? Hoe kun je meer rekening houden met elkaars behoefte(n)?
Share This