Een recept voor de pijler Zingeving

Het in kaart brengen wat jij waardevol vindt is een essentieel stuk binnen de pijler zingeving. Nadat je bent begonnen om jouw waarden in kaart te brengen kun je met deze oefening wat meer gericht gaan kijken naar de waarden voor alle rollen die je in je leven vervult. Deze oefening komt vervolgens binnen de pijler gedrag (thema relaties) weer terug.

De meeste mensen herkennen de volgende 10 rollen in hun leven. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat je enkele rollen hiervan niet herkent maar wel rollen hebt die je niet in deze opdracht vindt. Je kunt dan die rollen gerust aanpassen. Het gaat om jouw situatie en dat is dus altijd maatwerk. 

Nadat je deze oefening gedaan hebt en je merkt op dat je meer verfijning van de rollen interessant vindt dan kun je in tweede instantie een gedetailleerdere versie maken.

Voor het invullen adviseren we sterk dat je de downloadbare versie gebruikt en deze print. Vervolgens met een pen invullen en hier echt even jouw versie van te maken. Klieder, doodle en schets hier gerust op want hoe meer je dit formulier eigen maakt hoe meer inzichten je er straks uit kunt halen.

Dit is ook typisch een oefening die krachtiger is als je er de tijd voor neemt. Vul hem eerst een keer in met alles wat je in eerste instantie te binnen schiet en ga vervolgens op je gemak nadenken over elke rol, wat je voor deze rol nu eigenlijk echt waardevol en belangrijk vindt.

 Deze oefening vindt je ook terg binne de pijler gedrag.

Recept afdrukken
0 van 0 stemmen

Oefening: Relatiekompas

Doelstelling: Inzicht in de waarden binnen jouw rollen/relaties.
We gaan in kaart brengen wat jij waardevol vindt per relatie/rol die je vervult in je leven. Als mens vervullen we verschillende rollen. We zijn bijvoorbeeld: partner, ouder, werknemer, werkgever, zoon/dochter, collega, etc.
Voor alle rollen die je vervult in je leven kun je apart gaan kijken wat voor jou waardevol is. Deze oefening helpt je een eerste inventarisatie te maken van deze waarden specifiek voor de rollen die je vervult.
Trefwoord: Relatie, Waarden
Bundel: High Intensity Restart
Pijler: Gedrag, Zingeving

Instructies

  • Schrijf in het grootste deel van elk vak een paar kernwoorden met betrekking tot wat belangrijk of betekenisvol voor je in deze rol: wat voor iemand wil je zijn? Wat wil je doen? Welke sterke kanten of kwaliteiten wil je ontwikkelen? Waar wil je voor staan?
    (Als een vak onbelangrijk voor je is, laat je het open. Als je ergens vastloopt sla je het over en kom je er later op terug. Een woord mag in meer of alle vakken terugkomen)
    Indien je een vak mist dan mag je het ook toevoegen.
  • In het bovenste vakje van elk groot vak geef je een cijfer van 0-10 aan hoe belangrijk je deze waarden op dit punt in je leven vindt (0= geen belang, 10 = extreem belang). Vakken mogen dezelfde score hebben. 
  • In het onderste vakje van elk groot vak geef je op een schaal van 0-10 aan hoe effectief je op dit moment naar deze waarden leeft (0= helemaal niet, 10 = volledig). Ook hier mag in verschillende vakjes dezelfde score staan.

Notities

Gebruik de downloadbare versie om uit te printen en met een pen in te vullen. Invullen met pen en papier heeft een duidelijk grotere impact dan dat je de antwoorden op de vragen enkel typt op een toetsenbord of touchscreen.
Wanneer je klaar bent met deze oefening adviseren we je om de waarden per rol in je journal in te vullen en ze te rangschikken op een speciale pagina.
Share This