Persoonlijke consulten

Tijdens de persoonlijke consulten gaan we jouw voortgang na. Dat wil zeggen dat deze gesprekken op jouw situatie worden afgestemd. Het onderwerp van het betreffende gesprek, valt samen met het onderwerp van de voorafgaande groepsbijeenkomst. Uiteraard ben je vrij om andere onderwerpen te bespreken, indien die van toepassing zijn.

In het totaal zijn er zeven persoonlijke consulten, met ten minste vier meetmomenten.  Al naargelang jouw doelstellingen en wensen kunnen dat er meer zijn.

Enkele punten die wij elk consult bij jou zullen navragen, zijn:

  • doornemen van jouw verzamelde meetgegevens (o.a. Spire, Emfit)
  • resultaten van de vragenlijst neurotransmitters
  • analyse van jouw eetdagboek
  • implementatie van de theorie en vaardigheden uit de vorige bijeenkomst
  • voortgang van de oefeningen in het werkboek
  • evaluatie van persoonlijk opgestelde doelen

 

Kortom, samen gaan wij het implementeren van alle informatie na, waarmee we jouw voortgang bewaken.

Share This