header duinen

Melioro werkt volgens de klinische Psycho Neuro Immunologie. Wat houdt deze term eigenlijk in? Dat wordt hieronder uitgelegd.

Klinische psycho-neuro-immunologie (kPNI) is ontstaan uit de PNI: een integratieve wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen. De PNI heeft sindsdien een spectaculaire groei doorgemaakt, zowel op wetenschappelijk als op therapeutisch vlak. Omdat toepasbaarheid in de gezondheidszorg bij kPNI centraal staat, wordt er gesproken over klinische PNI.

PNI geeft diepgaande kennis van de universele werkingsmechanismen die aan de basis staan van de menselijke gezondheid. Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met een reeks aan omgevingsfactoren die deze werkingsmechanismen verstoren. Denk hierbij aan nutriëntarme of calorierijke voeding, weinig beweging, medicijngebruik, stress en een vervuild leefmilieu. Het resultaat: een ware pandemie van aandoeningen waarmee de gezondheidszorg dagelijks worstelt.

Aan de hand van een optimale anamnese, gevalideerde vragenlijsten en laboratorium onderzoek worden verstoorde werkingsmechanismen herkend en geïnterpreteerd. De oorzaak van acute en chronische symptomen binnen de ruimere context van de patiëntgeschiedenis wordt vastgesteldt en bekeken binnen een evolutionair perspectief. Deze analytische kennis wordt vertaalt in concrete behandelplannen, waarbij de individuele patiënt centraal staat. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van voeding in al haar vormen, beweging, psychosociale interventies, epigenetica, resoleomics en deep learning.

De complexe interacties tussen omgevingsfactoren, biologische systemen (psychologie, neurologie, endocrinologie, sociologie, immunologie), onze genen en epigenen bepalen onze kans op ziekte. De kPNI-therapeut beschikt over de kennis en vaardigheden om deze factoren op natuurlijke wijze positief te beïnvloeden en de strijd aan te gaan met fibromyalgie, CVS, diabetes type 2, metabool syndroom, chronische pijn en een scala aan andere veelvoorkomende aandoeningen.

Share This