Verzekering en vergoeding 2019

Bij Melioro kunnen wij aanspraak maken op drie manieren van vergoeding:

  1. Diëtetiek vanuit de basisverzekering
  2. Diëtetiek vanuit de aanvullende verzekering
  3. ‘Alternatieve zorg’, bij ons kPNI, vanuit de aanvullende verzekering

Misschien heb je het in 2018 meegekregen, dat er veel te doen was om de vergoedingen van de diëtist. Dit heeft ook zijn weerslag op de contracten die wij met de zorgverzekeraar hebben kunnen afsluiten.

Het resultaat: wij hebben GEEN contract met de Achmea-groep. Onder deze groep vallen de volgende verzekeraars: FBTO, Zilveren Kruis, Interpolis, zorgverzekeraar OZF, ZieZo (zilveren kruis) en ProLife zorgverzekeringen. 

Indien je bij een van bovenstaande verzekeraars bent aangesloten, krijg je jouw consult voor een gedeelte vergoed (dit ligt rond 75% van het marktconforme bedrag). 

Verder is er een verwijsbrief van de (huis)arts of specialist nodig, om op vergoeding aanspraak te kunnen maken bij de volgende verzekeraars:  CZ (direct), OHRA, Nationale Nederlanden en De Friesland.  

Diëtetiek uit de basisverzekering

In de basisverzekering zit standaard drie uur voor diëtetiek, wat een medisch doel dient. Wij rekenen per eenheid van 15 minuten, wat maakt dat je in totaal 12 eenheden over het jaar 2019 hebt.

Dit wordt van het eigen risico wordt afgehaald. 

Diëtetiek vanuit de aanvullende verzekering

Soms zijn er binnen de aanvullende verzekering ook nog wat eenheden extra opgenomen voor diëtetiekconsulten. Hierbij is het belangrijk te weten dat dit op medische indicatie is en ook veelal een verwijzing van de (huis)arts of specialist nodig is.

‘Alternatieve zorg’ of kPNI

Soms biedt een aanvullende verzekering ook vergoedingen onder de noemer ‘alternatieve zorg’, waar wij gebruik van kunnen maken voor de consulten kPNI. In de meeste gevallen is dit een maximum bedrag per jaar en een maximum per dag.

Niet alleen de kPNI-consulten kunnen uit dit ‘potje’ worden vergoed, maar de consulten van bijvoorbeeld Body Stress Release, accupunctuur, homeopathie, osteopathie etc. worden hier ook uit vergoed. Houd dus zelf goed bij hoeveel er al is vergoed en hoeveel je nog over hebt.

Jouw keuze

Neem bij het uitzoeken van een zorgverzekeraar jouw totale zorgvraag in het achterhoofd. Wij kunnen je niet adviseren voor jouw persoonlijke behoefte. Indien je gebruik maakt van een collectieve zorg, gelden er mogelijk andere vergoedingen. Wij raden aan om altijd zelf jouw polisvoorwaarden te controleren. Melioro kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen en/of veranderingen bij de zorgverzekeraars.

Wanneer je contact opneemt met de zorgverzekeraar, is het goed om te weten dat:

  • Wij als diëtist in het kwaliteitsregister paramedici (KP) staan
  • Wij aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD)
  • Wij contracten met de meeste zorgverzekeraars hebben. Let op! We hebben geen contract met de Achmea-groep. 
  • Wij MBOG-geregistreerd zijn, code: 848TL

Dieetkosten: vergoedingen door de Belastingdienst

Uitgaven voor een dieet op voorschrift van een arts of diëtist zijn (in sommige situaties) aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Er gelden verschillende regels en bepalingen rond deze aftrek. Voor meer informatie over jouw specifieke situatie, kun je de website van de Belastingdienst raadplegen. Mocht je hiervoor in aanmerking komen, dan zijn wij gemachtigd om dit formulier voor jou in te vullen.

Volg ons

Contact opnemen

Share This