Tarieven & Vergoedingen

De behandeling

Melioro maakt geen gebruik van een vast behandelplan -want iedere situatie is anders. We bepalen samen met jou tijdens het intakegesprek wat de mogelijkheden voor jouw situatie zijn. Aan het einde van het intakegesprek heb je een overzicht van de mogelijkheden en de kosten van een behandeling. Een behandeling is altijd optioneel, je bent nergens in het traject verplicht tot afname.

  Beknopt overzicht: tarieven

  De tarieven die wij in 2020 hanteren, zijn als volgt:  

  • Kennismakingsgesprek (15 minuten): GRATIS* 
  • Consult diëtetiek (contractvrij), per 15 minuten: €20,00
  • Consult diëtetiek (contractueel), per 15 minuten: ca. €16,00 (bepaald door zorgverzekeraar)
  • Consult orthomoleculair/ kPNI, per 15 minuten: €20,00

  *We plannen een kennismakingsgesprek met elkaar, waarbij je de eerste 15 minuten van ons krijgt. Indien je meer tijd wilt gebruiken, kan dat. In dat geval wordt het bovenstaande tarief in rekening gebracht. 

  Hieronder is een specificatie voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering te vinden. Wij raden je met klem aan om dit te lezen en om zelf jouw polis te raadplegen en/of contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. 

  Basisverzekering: ‘dieetzorg’

  Voor het jaar 2020 hebben wij geen nieuwe contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. Er zijn echter twee contracten die dit jaar nog gelden. Dat maakt dat wij vanuit de basisverzekering twee opties hebben:
  1. Contractueel
  2. Contractvrij

  Hieronder geven wij een aantal specificaties met betrekking tot de eerste twee punten hierboven. We adviseren je met klem om zelf jouw polis te raadplegen of contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.

  Op deze website wordt er een indicatie gegeven per zorgverzekeraar, welke vergoedingen er worden gegeven.

  1. Contractueel

  Met de verzekeraars Menzis en VGZ loopt ons contract nog door tot 31-12-2020. Ben je bij één van deze twee zorgverzekeraars aangesloten, dan betekent dit voor jou het volgende:

  Directe toegang
  Er bestaat een directe toegankelijkheid: je hoeft geen verwijs van jouw (huis)arts of medisch specialist aan te vragen.

  Declaratie door zorgverlener
  Wij declareren direct bij de zorgverzekeraar; je hoeft hier zelf niets voor te doen. Er bestaat een vergoeding vanuit de basisverzekering voor 3 klokuren diëtetiek.

  Let op: deze vergoeding gaat eerst van jouw eigen risico af. Een eventuele rekening voor het eigen risico ontvang je van jouw zorgverzekeraar.

  Indien je jonger bent dan 18 jaar, gaat het dieetadvies niet van het eigen risico af.

  Tarief bepaald door zorgverzekeraar
  Middels het contract met de zorgverzekeraar zijn de tarieven reeds bepaald.

  2. Contractvrij

  Met de overige zorgverzekeraars hebben wij geen contract. Dat betekent voor jou het volgende:

  Verwijsbrief geadviseerd
  We adviseren je om een verwijsbrief bij jouw (huis)arts of specialist aan te vragen, in
  een aantal gevallen vergoedt de zorgverzekeraar alleen als er een verwijzing is uitgegeven.

  Het tarief
  In contracten met zorgverzekeraars worden ook de tarieven bepaald. Indien er geen contract is, gebruiken wij het tarief van €20,00 per eenheid van 15 minuten.

  Dit geldt voor zowel de directe als de indirecte tijd. De directe tijd is de tijd waarin je direct contact hebt met jouw behandelaar; dit komt overeen met de duur van de afspraak. De indirecte tijd is de tijd die jouw behandelaar nodig heeft voor het analyseren en het opstellen van een persoonlijk advies, hier vallen ook de administratieve zaken onder zoals bijvoorbeeld het analyseren van een vragenlijst of het beantwoorden van vragen buiten de directe tijd om. 

  Zelf declareren
  Aan het einde van het consult, maar uiterlijk binnen 4 werkdagen ontvang je van ons de digitale factuur van het gesprek. Deze factuur kun je per pin of per overboeking aan ons betalen. Vervolgens kun je zelf de factuur declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  De vergoeding
  Dat wat er van de factuur wordt vergoed, verschilt per zorgverzekeraar. Hiervoor adviseren we je om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar en de mogelijkheden na te vragen.

  In de meeste gevallen wordt er zo’n 60-80% van het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief aan je vergoed.

  Aanvullende verzekering: ‘orthomoleculaire therapie’

  De orthomoleculaire therapie valt bij de meeste zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering onder de noemer ‘alternatieve geneeswijze’. De kPNI valt onder de orthomoleculaire therapie. 

  Het tarief
  Binnen de orthomoleculaire therapie hanteren wij het tarief van €20,00 per eenheid van 15 minuten.

  Dit geldt voor zowel de directe als de indirecte tijd. De directe tijd is de tijd waarin je direct contact hebt met jouw behandelaar; dit komt overeen met de duur van de afspraak. De indirecte tijd is de tijd die jouw behandelaar nodig heeft voor het analyseren en het opstellen van een persoonlijk advies, hier vallen ook de administratieve zaken onder zoals bijvoorbeeld het analyseren van een vragenlijst of het beantwoorden van vragen buiten de directe tijd om. 

  De vergoeding
  Veelal is er een maximale vergoeding per jaar met een maximumbedrag per dag. Om aanspraak te maken op een vergoeding, kun je vermelden dat Mark is aangesloten bij de MBOG. De hiervoor benodigde gegevens staan reeds op de factuur vermeld.  

  We adviseren je om jouw polis te raadplegen en/of om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar om te kijken welk bedrag (nog) open staat. Via deze website kun je een idee krijgen van de vergoeding die hiervoor is vrijgemaakt.

  Dieetkosten: vergoedingen door de Belastingdienst

  Uitgaven voor een dieet op voorschrift van een arts of diëtist zijn (in sommige situaties) aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Er gelden verschillende regels en bepalingen rond deze aftrek. Voor meer informatie overjo uw specifieke situatie, kun je de site van de Belastingdienst raadplegen.

  Disclaimer

  Je snapt dat wij deze gegevens met zorg voor je hebben uitgezocht. Er kan echter een foutje zijn ingeslopen. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of wijzigingen van deze gegevens. Nogmaals, raadpleeg altijd jouw eigen polis en/of neem contact op met jouw zorgverzekeraar.

  Share This