Contact voor verwijzers

Vergoeding voor dieetzorg

Bij Melioro wordt de dieetzorg door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed voor 3 behandeluren per jaar. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten extra vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel er vergoed wordt, kan de cliënt op zijn polis terugvinden. Deze vergoeding geldt in sommige gevallen uitsluitend na verwijzing door een arts.

Artsenwijzer diëtetiek

De artsenwijzer diëtetiek geeft informatie over ziekten waar een dieetadvies van belang is en over het juiste moment van verwijzing naar een diëtist. Deze wijzer bevat de volgende onderwerpen:

Share This